Copyright 2011. Nehir Sucu. All rights reserved
Prof. Dr. Nehir Sucu
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
KORONER ARTER HASTALIĞI

Kalbimizi besleyen damarların kireçlenmesi sonucu daralması veya tıkanması ile ortaya çıkan hastalık tablosudur. Kalbimizi solda 2 sağda 1 olmak üzere besleyen 3 ana damar vardır. Bu damarlarda veya yan dallarında oluşan kireçlenme kendini göğüs ağrısı veya kalp krizi ile belli eder. Bazen elde veya boyunda oluşan ağrı, yemeklerden sonra oluşan hafif terleme , göğüs alt bölümünde yanma ile hastalık kendini gösterebilir. Ancak tipik olan belirti eforla gelen, göğsün tam üzerinde oluşan baskı yapıcı bir ağrıdır. Dinlenmekle geçer. Özellikle yetişkenlerde aksi ispat edilinceye kadar göğüs ağrısının kalple ilgili olabileceği düşünülmeli , gerekli tetkikler yapıldıktan sonra karar verilmelidir
Kimlerde  koroner arter hastalığı daha sık görülmektedir?
1-    İleri yaşta olan kişiler: 40 yaş ve üzeri, günümüzde gençlerde de koroner arter hastalığı sıklıkla görülmektedir.
2-    Ailesinde yani birincil derecede akrabalarında koroner arter hastalığı olanlar (anne, baba, kardeşler, dayı, teyze gibi)
3-    Sigara içenler ( azı veya fazlası yoktur, içtiğiniz kadar zarar verir)
4-    Şeker hastalığı kontrol altında olmayanlar
5-    Kan yağları özellikle total ve kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar
6-    Kan basıncı normal sınırların üstünde olanlar ( yetişkinlerde kan basıncı 120/80 mm/Hg olmalıdır.)
7-    Düzenli spor yapmayanlar
Tanı:
Kalbin elektrokardiyografisi ve ultrasonu tanı koymakta yardımcı olmakla beraber kesin tanı için anjiografi yapmak gerekir.
Koroner arter hastalığı tanısı aldıktan sonra
1)    Sadece ilaçla
2)    Stent ve ilaçla
3)    Bypass cerrahisi ve ilaçla tedavi olabilirsiniz.
Stent veya cerrahi kararı size bildirildiğinde mutlaka kardiyolog ve kalp cerrahları tarafından alınan konsey kararını isteyiniz.
Doğru tanı , doğru tedavi çok önemlidir. Bazı hastalarda stent bazı hastalarda bypass cerrahisi çok daha yararlıdır.

Bypass cerrahisinde hasta damarlar değiştirilmemekte, bacaktan, koldan ,göğüsten alınan damarlarla hasta alanlar üzerinden köprüleme yapılmaktadır.
Ameliyat veya stent uygulaması tek başına kesin çözüm değildir. Hastalığınıza yönelik ilaçları kullanmanız, risk faktörlerinden uzak kalmanız yaşamda sağlıklı ve kalıcı olmanızı sağlayacaktır.

HER ZAMAN YANINIZDAYIM
Prof. Dr. Nehir Sucu
Mersin Üni. TIP Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
 
Tel.: +90;(0);324 337 - 43 00 -1121
Fax: +90;(0);324  337 - 43 05

Email: info@nehirsucu.com

Sigara içmek
   sağlığa
  zararlıdır!!!
Merak etme
   içime 
çekmiyorum...