Copyright 2011. Nehir Sucu. All rights reserved
Prof. Dr. Nehir Sucu
VARİSLERDE  TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Toplar damar  yetmezliği olan hastalar telenjiektaziden varise, varisten ayak bieğinde yaraya kadar değişen  klinik bir tablo ile karşımıza çıkabilirler.

Bu hastalarda cerrahi tedavi endikasyonlarını etkileyen semptom ve patolojiler:

1. Klinik prezentasyon ve görünüm,
2. Bacaklarda ağırlık hissi,
3. Ağrı,
4. Ayakta yorgunluk,
4. Yüzeyel damar tıkanıklığı ,
5. Damar iltihabı ,
5. Varis kanamaları,
6. Ayak bileğinde renk değişikliği lipodermatosklerozis,
7. Beyaz atrofi,
8. Yara,
9. Büyük ve küçük safen venlerde kaçak.


Ancak bu hastalarımızın büyük bölümü (%85)
1. Yaşam biçimini değiştirerek ( Sıcaktan uzak kalarak, düzenli yürüyüşler yaparak, ortopedik ayakkabılar giyerek)
2. Doğal ( flavanoidler) veya sentetik ( kalsiyum dobesilat , pentoxifilin gibi) ilaçlar kullanarak
3. Varis çorapları giyerek
- Alt ekstremitelerinin toplar damar dönüş ve beyaz kan  drenajı düzenlenmekte,
- Kasların pompa gücü artmakta
- Kapiller dolaşım  düzenlenmekte
  ve bu şekilde hastalarımız normal aktif yaşamlarına dönebilmektedirler
20-30 mm Hg lık varis çorapları:
Gebelikte koruma amaçlı, hafif varislerde, venöz hastalıklara arteryel hastalıkların eşlik ettiği durumlarda , skleroterapi sonrası
30-40 mmHg lık varis çorapları:
Staz dermatiti, KVY, Venöz ülserler, PTS, orta derecede varisler
40-50 mm Hg varis çorapları:
Ciddi varisler, ciddi ödem, ciddi venöz ülserler, kronik lenfödem
50-60 mm Hg varis çorapları :
Primer lenfödem de endikedir

Hastaların %75 lik bir bölümü uygulama ve ekonomik nedenlerle  ilaç ve kompresyona  devam edemediği için, medikal tedavinin yetersiz kaldığı durumda ise cerrahi alternatif olarak düşünülebilir.

Bütün variköz venlerin ve venöz hipertansiyon nedeninin kalıcı olarak ortadan kaldırılması,
Maksimum kozmetik düzelme sağlanması ve
rekürrensin önlenmesi,
Semptomların giderilmesi,
Komplikasyonların önlenmesi veya tedavi edilmesidir.SFB lig.+Stripping+Pake eksz.    %72.00

SFB lig+Stripping                         %17.30

Yüksek lig.+Pake eksz.               %  2.80

Pake eksizyonu                            % 5.60

Sadece SFB lig.                            % 2.20

Dwerryhouse ve ark:
yüksek ligasyon+SV stripping › 5 yılda  %6 nüks
sadece yüksek ligasyon ›%20 operasyon
gerektiğini bildirmişlerdir.
Sadece variköz venleri nedeni ile opere edilen hastalarda ise 5 yıllık başarı %95 dir.

516 hastalık bir çalışmada 161 hastaya SFB ligasyonu ve büyük veya küçük SV stripingi uygulanırken, 165 hastaya lokal anestezi altında SFB ligasyonu ve skleroterapi, 157 hastaya sadece skleroterapi uygulanmıştır.


                                            3 aylık sonuçlar           3 yıllık sonuçlar Asemptomatik

SFB lig+SV stripping            İyi                                %89.8
SFB lig+skleroterapi            İyi                                %65.2
Sadece skleroterapi            İyi                                %36.6Sadece DVY                        %43.50

DVY ve YVY                        %21.00

DVY, YVY ve PY                  %  6.50

YVY                                    %18.10

YVY ve PY                          %10.90


Gloustershire:
ligasyon+striping › 5 yılda %6 nüks
sadece yüksek ligasyon › 5 yılda %20.8 

McMullin ve arkadaşları ise 52 vakadan 24 ünde (%46) yüksek ligasyon sonrası reflünün devam ettiğini göstermişlerdir.

Haan ve ark ise yüksek ligasyon sonrası 29 bacaktan %97 sinde proksimal SV de  kaçağı kaldırırken bu rakam dizde %48 e inmiştir.

Bergan 15 yıl önce SV de yüksek ligasyona rağmen reflünün devam ettiğini SV çıkartıldığında ise nüksün %60-70 azaldığını göstermiştir.
500 bacakta yapılan bir çalışmada kasıktan dize kadar ulaşan reflünün %43.4 oranında olduğu ayak bileğine kadar %1 vakada reflü ulaştığı saptanmıştır. Diz altında ortaya çıkan varisler genellikle SV dallarıdır. SV nin çıkartılmasına bağlı nevraljiden kurtulmak için SV nin diz seviyesine kadar çıkartılması uygun olacaktır.

SV stripinginin diz altı veya diz üstü yapılmasının fonksiyonel açıdan bir etkisinin olmadığı hastalarda %94-97 düzelme olduğu ancak diz altında safen sinirinin SV e yakınlığı nedeniyle uyuşma ve yanma tarzında ağrıların %4.5-29 arasında değiştiği bildirilmiştir (Nishibe ve ark, Holme ve ark). Her 2 grupta ise %10 nüks görülmüştür.

Cerrahi girişimde de sonuçlar ve ülser nüksü farklılık göstermezken sadece yara yeri iyileşiminde endoskopik girişim çok daha avantajlıdır.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre yüzeyel toplar damar yetmezliği veya derin toplar damar yetmezliği ile perforan yetmezliği olan vakalarda  perforan venlerin ligasyonu optimal tedavi olarak kabul edilebilir.

Derin toplar damar yetmezliği femoral veya popliteal vende kapak yetmezliği ile görülürken  ilyak venlerde stenoz veya tıkanıklıkla karşımıza çıkabilmektedir.


Primer olarak kapak yetmezliği olan vakalarda eksternal veya internal valvuloplasti yapılabilir. Yada otolog kapaklı ven parçası hasta bölüme interpoze edilebilir. Başarı %70 lerdedir.


Tek taraflı ilyak okluzyonlarda ise:
SV ile FFB ta ortalama 5 yılda %80 açıklık sağlanırken PTFE greftte 3 yılda açıklık %50 lerde kalmıştır.
İlio caval veya veya femoro caval bypasslarda ise ortalama açıklık PTFE ile 3-4 yılda %75 lerdedir. Stentlerde ise açıklık oranı daha iyidir.HER ZAMAN YANINIZDAYIM

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Copyright 2011. Nehir Sucu. All rights reserved
Prof. Dr. Nehir Sucu
Mersin Üni. TIP Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
 
Tel.: +90;(0);324 337 - 43 00 -1121
Fax: +90;(0);324  337 - 43 05

Email: info@nehirsucu.com